Privacy

This page will soon be translated

Dutch version:

Belangrijk: De verwijzing naar de onderneming Ella de Jong ingeschreven bij de KvK per 01-08-2020, wordt aangeduid met "Ella de Jong".

Het onderstaande privacybeleid is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en overeenkomsten met "Ella de Jong", Reigerstraat 9, 2808 EM Gouda.

Doeleinden van gebruik

Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat "Ella de Jong" in bepaalde gevallen uw gegevens opslaat. "Ella de Jong" gebruikt uw persoonsgegevens voor:

  • de uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten;
  • relatiebeheer;
  • product- en dienstontwikkeling;
  • het bepalen van strategie en beleid;
  • zo nodig het achterhalen van onrechtmatige gedragingen met betrekking tot Ella de Jong, haar relaties en haar medewerkers.

Bij het bezoeken van de website zullen zonder uw toestemming geen persoonsgegevens door ons worden verzameld. Wij registreren wel gegevens die geen persoonlijke informatie bevatten. Dit om inzicht te krijgen in de wijze waarop onze website wordt gebruikt.

Het kan voorkomen dat op bepaalde delen van onze website om persoonsgegevens wordt gevraagd, bijvoorbeeld als u gebruik wilt maken van een specifieke dienst. Deze informatie zal door ons uitsluitend worden gebruikt voor het omschreven doeleinde.

In sommige gevallen worden uw persoonsgegevens gekoppeld aan een 'account', om er voor te zorgen dat u deze niet bij elke transactie opnieuw hoeft in te vullen.

Bij het verzenden van formulieren wordt ook het IP-adres genoteerd. Dit om in voorkomende gevallen te kunnen nagaan of ten onrechte gebruik wordt gemaakt van persoonsgegevens.

Verstrekking aan derden

Uw persoonsgegevens worden niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming verstrekt aan derden mits dit noodzakelijk is om een betreffende overeenkomst uit te voeren, een bepaalde dienst te verlenen of wanneer de wet dat vereist.

Gegevensbeveiliging

"Ella de Jong" is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van websites die niet onder het beheer van "Ella de Jong" vallen.

Inzage

U mag "Ella de Jong" vragen om inzage in de gegevens die van u zijn opgeslagen. Ook kunt u Ella de Jong verzoeken deze gegevens te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen. Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen via het e-mailformulier.

Ella de Jong

©2020 Ella de Jong

Klachtenregeling