Wijsheid en welzijn in het bedrijf

Voor managers met hart voor hun personeel :  Aandacht voor het welzijn op de werkvloer

Zelfontwikkeling - na-/bijscholing:

Voor professionals zoals sociaal hulpverleners en therapeuten: Informatie trainingen - cursussen - workshops

Voor ouders / verzorgersSociaal-emotionele problemen Hoe help ik mijn kind? mini cursus

Voor teams met een missie - teams met spirit : De spirit die blíjft: welzijn voor alle betrokkenen!

Boeken:

E-book over oplossingsgericht mentorschap :  e-book mentorschap, auteur Ella de Jong 

E-book Solution Focused Mentoring :  e-book Mentoring, auteur Ella de Jong (> 35.000 downloads)

Boek (co-auteur):  Vertrouwen in ieder kindOplossingsgerichte verhalen en werkvormen voor in de klas.  SWP, oktober 2017

           

               Register Vaktherapie           

         REGISTERPLEIN  : sociaal agogen + maatschappelijk werkers + aandachtsfunctionarissen + GGZ-agogen + Cliëntondersteuners