Training KOC-J:  Kracht Opbouwend Communiceren - Jeugd

Studiedag VCW!: Verbindend Communiceren Werkt! - jeugdhulp 

Team met een missie - communiceren met een visie :  De glimlach die BLÍJFT => Welzijn voor alle betrokkenen !  NIEUW !

Studiedag Basisonderwijs : Verbindend communiceren werkt! - Leerkrachten (s)bao - (v)so   

Mini cursus : HOE help ik mijn kind? Psychische problemen en school ...

E-book over oplossingsgericht mentorschap :  e-book mentorschap, auteur Ella de Jong 

E-book Solution Focused Mentoring :  e-book Mentoring, auteur Ella de Jong (> 35,000 downloads)

Boek (co-auteur):  Vertrouwen in ieder kind. Oplossingsgerichte verhalen en werkvormen voor in de klas.  SWP, oktober 2017