Teams met een missie - teams met spirit : De spirit die BLÍJFT => Welzijn voor alle betrokkenen !  NIEUW !  

Bedrijven met Aandacht voor aandacht 

Boeken:

E-book over oplossingsgericht mentorschap :  e-book mentorschap, auteur Ella de Jong 

E-book Solution Focused Mentoring :  e-book Mentoring, auteur Ella de Jong (> 35,000 downloads)

Boek (co-auteur):  Vertrouwen in ieder kindOplossingsgerichte verhalen en werkvormen voor in de klas.  SWP, oktober 2017

Trainingen: 

Driedaagse en eendaagse: Informatie trainingen

Mini cursus voor ouders / verzorgersSociaal-emotionele problemen en school; Hoe help ik mijn kind?

           

               Register Vaktherapie           

         REGISTERPLEIN  : sociaal agogen + maatschappelijk werkers + aandachtsfunctionarissen + GGZ-agogen + Cliëntondersteuners