Aanbod studiedag - teamontwikkeling - teamuitje - ouderavonden

Mogelijkheden:

A. Een waardevolle en vrolijk makende invulling van de studiedag, een teamuitje of een brainstorm-dag / heisessie. Samen 'Tackle je uitdaging, simpel!' ervaren.

B. Training 'Tackle je uitdaging!'. Aan de hand van theorie en praktijkgerichte opdrachten wordt geleerd hoe de tools van van de workshop ingezet kunnen worden op de werkvloer.

C. Thema-avond voor ouderavonden en infoavonden. Oplossingsgericht denken en werken in de praktijk. Hoe dan?

D. Samen met Margriet Snaterse verzorg ik graag een creatief en inzichtgevend dagdeel.

Margriet verzorgt de inspirerende creatieve helft terwijl ik de deelnemers 'Tackle je uitdaging, simpel!' laat ervaren.

Iedereen gaat met vrolijke en waardevolle tools en inzichten naar huis.

Expertise van Margriet Snaterse, Urban Creation : www.margrietsnaterse.nl

Let op! Goed om te weten!

Bij uiteenlopende beroepen is de oplossingsgerichte aanpak wetenschappelijk bewezen (Nederlands - Movisie). De lange lijst van onderzoeken naar het bewezen effect van het oplossingsgericht werken; de 'Solution Focused Approach' - ' 'Solution Focused Therapy' is indrukwekkend. (Engels - diverse onderzoeken) evidence based..

De tijdsinvestering is ‘overzichtelijk’ (gemiddeld 75 minuten) en de positieve uitwerking is groot (persoonlijk en op het werk). Wat wil je nog meer als uitkomst van deskundigheidsbevordering?

Vragen?

Natuurlijk wordt het maatwerk! Stuur een mail: ella@elladejong.com

bel: 06 - 16 424 060

of maak een afspraak via deze agenda

Trainingen jeugdhulpverleners - leerkrachten - thuiszorgteams

Ik heb een tweetal trainingen ontwikkeld voor iedereen die met kinderen werkt: 'Kracht opbouwend communiceren - jeugd' (3 dagen) en 'Verbindend communiceren werkt!'. (1 dag) Voor professionals die kinderen, jongeren en jong-volwassenen helpen om positieve veranderingen te bereiken.

De scholing staat in het STAP-register opleidingen. Budget kunt u aanvragen. Informatie over de vooraanmelding cq het aanmeldingsbewijs kunt u hier inzien.

Mijn voornaamste doel bij de trainingen is om de deelnemers de oplossingsgerichte aanpak zelf te laten ervaren aan de hand van (creatieve/bijzondere) opdrachten. Het is 'mind opening' voor de professionals, voor hun cliënten en hun leerlingen/ studenten. Mijn jarenlange ervaring in het onderwijs (ruim 30 jaar), mijn ervaring met counselling van kinderen en hun ouders hebben de trainingen gevormd tot wat ze nu zijn: oplossingsgerichte gespreksvoering met kinderen, hun ouders - verzorgers en de hulpverleners. Mooier en effectiever kan ik het niet maken, wel een beetje leuker door mijn originele inbreng :-)

De oplossingsgerichte aanpak is een wetenschappelijk bewezen aanpak die onderwezen wordt oa in het onderwijs, de zorg en de hulpverlening (Engelstalige, wereldwijde, onderzoeken: evidence based). Mijn CV geeft een overzicht van mijn ervaring en gevolgde trainingen.

Planning voor open inschrijving: 2022: 07 dec..

In-company trainingen zijn ook mogelijk. Tbv teams op school - kinder thuiszorgteams, ambulante begeleidingsteams en teams voor opvoedondersteuning. Bijvoorbeeld: 'Verdieping - Oplossingsgerichte gesprekken met kinderen'. - 'Helpende gesprekken met kinderen.'

Mentorschap workshop

Met behulp van het acronym H.E.L.P.!. leren mentoren hoe zij hun leerlingen en studenten in vo - mbo en hbo kunnen bijstaan.

Het is een eenvoudige en zeer waardevolle manier van contact maken en hulp bieden. De leerlingen krijgen door de opbouw van H.E.L.P.!. de kans om zelf mee te denken richting hun oplossing (ongeacht hun probleem).

In verkorte versie gepresenteerd tijdens Het Lerarencongres in 2014 en 2015. Mentorschap is Meesterschap

Let op! Goed om te weten!

De oplossingsgerichte aanpak is een wetenschappelijk bewezen aanpak die onderwezen wordt oa in het onderwijs, de zorg en de hulpverlening (Engelstalige, wereldwijde, onderzoeken: evidence based).

De tijdsinvestering is ‘overzichtelijk’ (gemiddeld 75 minuten) en de positieve uitwerking is groot (persoonlijk en op het werk). Wat wil je nog meer als uitkomst van deskundigheidsbevordering?

Vragen?

Ik geef je graag de precieze informatie die je voor jouw situatie nodig hebt. Maak eenvoudig een vrijblijvende afspraak via:

https://calendly.com/ella-de-jong/vraag-en-antwoord

Tot ziens!

PS ook voor studieloopbaanbegeleiders (slb-ers) een zeer waardevolle aanvulling op hun begeleidingstools.

Online - workshop

Wil je samen met je collega's online een workshop volgen? Werk je met jeugd? De workshop-sessie 'Tackle je uitdaging!', is uitstekend geschikt om de tools die je zelf ervaart gelijk in te zetten op de werkvloer.

Geschikt voor oa docenten, leerkrachten, interne begeleiders, zorgcoördinatoren, jongerenwerkers, maatschappelijk werkers, ergotherapeuten, creatieve therapeuten, psychotherapeuten, gezinshuisouders, enzovoorts. Iedereen die oplossingsgerichte gesprekken wil voeren met kinderen, met pubers, met jongeren en jong volwassenen.

Mijn CV geeft een overzicht van mijn uiteenlopende ervaring en gevolgde (oplossingsgerichte) studies en trainingen.

Heeft u vragen? De workshop is ook als dagdeel in te huren op studiedagen. Bel of mail of maak een afspraak via

calendly.com/ella-de-jong .

Tot ziens!

PS Geschikt voor begeleiding van: basisschoolkinderen, leerlingen van middelbare scholen (voortgezet onderwijs - vo), middelbaar beroepsonderwijs (mbo), studenten hoger beroepsonderwijs (hbo) en studenten universiteiten / wetenschappelijk onderwijs (wo).

Conferenties Oplossingsgericht Werken

Ik presenteer graag bij (inter)nationale oplossingsgerichte (= Solution Focused) conferenties. Zowel off line als online.

De deelnemers ervaren wat de impact is van oplossingsgerichte vaardigheden en de oplossingsgerichte houding. De zelfstandig uit te voeren opdrachten zijn direct toe te passen in de praktijk, zoals psychotherapeuten, leerkrachten, diëtisten, logopedisten en coaches.

De foto is genomen tijdens mijn workshop in Florence, Italië in 2019 bij de EBTA Conference