Algemeen + programma VCW!

Tijdens deze dag ervaren de cursisten hoe positieve uitkomsten ontstaan naar aanleiding van een verbindend, helpend gesprek.

De (non) verbale communicatie tool "H.E.L.P.!" bieden houvast voor de hulpverleners en begeleiders om op een verbindende, vrolijk makende manier te communiceren met kinderen - jongeren – adolescenten.

Het fundament van deze tools ligt in de oplossingsgerichte aanpak; een zeer respectvolle, effectieve en efficiënte (evidence based) aanpak. De oplossingsgerichte aanpak is ontstaan in Amerika, eind vorige eeuw als “Solution Focused Brief Therapy” en is vervolgens effectief gebleken in de (ggz) zorg, het onderwijs en op het gebied van management.

De deelnemers weten aan het eind van de dag wat de belangrijkste waarden zijn van het verbindend communiceren. Zij hebben de attitude en de vaardigheden nodig voor het verbindende contact ervaren tijdens de opdrachten en (zelf)reflectie.

Gedurende de dag worden casussen besproken van de cursisten en wordt ervaren dat verbindend communiceren bij ieder kind - iedere jongere - iedere adolescent mogelijk is. Het is een 'kracht opbouwende methode' die bij ieder kind toepasbaar is. Ongeacht leeftijd, probleem of plaats waar de gesprekken moeten plaatsvinden. De directe toepasbaarheid wordt als zeer waardevol gezien evenals het feit dat het effect van korte verbindende gesprekken zeer effectief kunnen zijn.

De deelnemers zullen ervaren dat deze manier van gespreksvoering ervoor zorgt dat men minder snel moe raakt. Er is geen sprake van weerstand en frustratie, niet bij de jeugdige en niet bij de volwassene. De kans op een burn-out wordt hierdoor aanzienlijk verminderd.

"H.E.L.P.!." is ontwikkeld door Ella de Jong in 2015. Het is een onderdeel van de training Kracht Opbouwend Communiceren - Jeugd" eveneens ontwikkeld door Ella de Jong (bij Registerplein en SKJ aangeboden). Tijdens Oplossingsgerichte Wereldconferenties in Amsterdam (NL), Halifax (Canada) en in Frankfurt (Duitsland) is de methode gepresenteerd en is de aanpak als bijzonder inspirerend ervaren door de aanwezige leerkrachten, coaches en therapeuten.

Ella de Jong is trainer, schrijver, counsellor, coach en leerkracht..

De agenda van de trainingsdag: Verbindend Communiceren Werkt!

Deel I

09:30 – 10:30 uur
Welkom

Introductie van de communicatie richtlijnen "H.E.L.P.!"

Aanbieding H

H : hoofd – hart – humor

Pauze: 10:30 – 10:45 uur

Deel II

10:45 – 12:15 uur

Aanbieding E - L

E : echt, oprecht geïnteresseerd zijn

L : luister naar de hulpbronnen en de vaardigheden

Lunch: 12:30 – 13:00 uur

Deel III

13:00 – 14:30 uur
Aanbieding P - !

P : positief herkaderen

! : vier ieder succes

Pauze: 14:30 – 15:00 uur

Deel IV

15:00 tot 16:30 uur

Best practice voorbeelden wereldwijd.

Reflecteren en Feedback

Vragen vooraf indienen / casussen vooraf voorleggen? Stuur een mail naar ella@elladejong.com

www.elladejong.com