Training:

Kracht Opbouwend Communiceren - Jeugd  : KOC-J 

 €547  (ex. BTW)

26 sept. + 10 en 17 okt. Amsterdam

Bildung.city  Spakelerweg 79, 1114 AE   Amsterdam-Duivendrecht

 

10 en 24 nov. + 8 dec.  Omgeving Gouda  

Graag voor- en achternaam vermelden en "sept" of "nov" 

 

Studiedag:

Verbindend Communiceren Werkt! :  VCW!

€150 (ex. BTW) open inschrijving

€600 (ex. BTW) in- company

data voor open inschrijving:

woe. 31 oktober 2018 + vrijdag 30 november 2018 + woensdag 30 januari 2019  

In-company : vermeld een aantal voorkeursdata svp

 

Je ontvangt binnen twee werkdagen een mail met informatie oa bankgegevens voor betaling.

Betaling: na bevestiging van inschrijving.

Bij afmelding (schriftelijk) tot 2 weken voorafgaand aan eerste trainingsdag zijn er twee mogelijkheden:

1.    - restitutie van het bedrag minus €12,50 adm. kosten

2.    - de training / studiedag op een ander moment binnen 12 maanden te volgen. 

Bij afmelding binnen 2 weken voor aanvang van de training vindt geen restitutie plaats. Hierboven genoemde mogelijkheid nr. 2 kan overwogen worden evenals het sturen van een vervanger.