Met veel plezier werken aan het vergroten van je know-how mbt communicatie met kinderen, jong en oud.

Let op! Waar "hulpverlener" staat geschreven, kan ook "leerkracht, ib-er, mentor, coach of decaan" gelezen worden. Waar "cliënt" geschreven staat, kan ook "leerling, student" gelezen worden.

Kenmerken:

De theorie wordt u met enthousiasme, humor en met aansluitende oefeningen uitgelegd. De veilige sfeer in de groep maakt dat u nieuwsgierig wordt en alles wilt bespreken wat van u van belang is om te leren. Het 'uitproberen' van de creatieve onderdelen gebeurt op het niveau waarop u zich prettig voelt. Kenmerkend van de training is het opwekken van positieve energie door respect voor elkaar en vertrouwen in eigen kunnen. 

Voordelen:

De voordelen van Kracht Opbouwend Communiceren zijn: meer jeugdigen kunnen helpen in dezelfde tijd, werkelijk contact hebben en zodoende goed kunnen aansluiten bij de kinderen, de jongeren. Bij deze vorm van communiceren is het geen kwestie van 'ik heb nog energie over', maar van 'ik genereer energie bij de jonge cliënt en bij mezelf".

Korte inhoud: 

Aan het eind van de training heeft u geleerd hoe de oplossingsgerichte aanpak werkt en heeft u deze ook uitgeprobeerd. U heeft diverse expressieve werkvormen op een basale manier uitgeprobeerd en u begrijpt de visie van het ‘kracht opbouwend’ inzetten van deze werkvormen.

U begrijpt dat kracht opbouwende communicatie wijsheid en creativiteit van de hulpverlener vraagt. U kunt de cliënt helpen met een open mind en u kunt flexibel en geheel toegespitst (maatwerk) op de cliënt ingaan op hetgeen omschreven wordt als doel van de hulpverlening. U heeft een beeld gekregen van de toepasbaarheid van kracht opbouwende communicatie bij zeer uiteenlopende problemen bij jeugdigen met psychische (sociaal - emotionele) problemen.

KOC-J Onderwijs: specifieke informatie voor leerkrachten.

Het overzicht Algemene informatie KOC-J 2019-2020  met oa dagindeling, kosten, locatie.

Kijk op mijn agenda voor de nieuw ingevoerde data

De ochtenden worden gevuld met theorie waarbij de opdrachten ervoor zorgen dat u ervaart hoe deze communicatie positieve energie oplevert bij beide partijen.

De middagen worden gevuld met creatieve opdrachten en de visie achter het 'kracht opbouwend' inzetten van de expressieve werkvormen. 

Achtergrond informatie KOC-J 

 

·

Toegekende punten tbv bij- en nascholing: 

Vaktherapeuten aanvraag loopt.

Registerplein:

Cliëntondersteuners : 28 pt.

GHO : 28 pt.

Aandachtsfunctionarissen : 28 pt.

Maatschappelijk werkers : 28 pt.

Sociaal agogen : 28 pt.

GGZ-agogen : 28 pt.

Register Vaktherapie : 20 punten

Door een fout bij het overnemen van de gegevens van Registerleraar naar Lerarenregister is de training nog niet in beeld :-(   Het registratienummer was: qdQQRgQFsP  de training was goedgekeurd voor 28 RU