Tijdens de cursusdag ervaar je hoe positieve uitkomsten ontstaan naar aanleiding van een verbindend, helpend gesprek.

De communicatie richtlijnen volgens "H.E.L.P.!" bieden houvast voor de hulpverleners en begeleiders om op een verbindende, vrolijk makende en vooral opbouwende  manier te communiceren met kinderen - jongeren - adolescenten.

Het fundament van deze methode is de oplossingsgerichte aanpak; een zeer respectvolle, effectieve en efficiënte (evidence based) aanpak. De oplossingsgerichte aanpak is ontstaan in Amerika, eind vorige eeuw als “Solution Focused Brief Therapy” en is vervolgens effectief gebleken in het onderwijs, management en in de zorg.

Je weet aan het eind van de dag wat de belangrijkste waarden zijn van het verbindend communiceren. Je hebt de attitude en de vaardigheden nodig voor het verbindende contact zelf ervaren middels opdrachten en (zelf)reflectie.

Gedurende de dag worden casussen besproken van de cursisten en wordt ervaren dat verbindend communiceren bij ieder kind - iedere jongere - iedere adolescent mogelijk is. Het is een 'kracht opbouwende methode' die bij ieder kind toepasbaar is. Ongeacht leeftijd, probleem of plaats waar de gesprekken moeten plaatsvinden. De directe toepasbaarheid wordt als zeer waardevol gezien evenals het feit dat het effect van korte verbindende gesprekken zeer effectief kan zijn.  

Je zult ervaren dat deze manier van gespreksvoering er voor zorgt dat je minder snel moe / overbelast raakt. Er is geen sprake van weerstand en frustratie, niet bij de jeugdige en niet bij de volwassene. De kans op een burn out wordt hierdoor aanzienlijk verminderd.  

De richtlijnen "H.E.L.P.!." zijn ontwikkeld door Ella de Jong in 2015. Het is een onderdeel van de training Kracht Opbouwend Communiceren - Jeugd" eveneens ontwikkeld door Ella de Jong. Tijdens Oplossingsgerichte Wereldconferenties in Amsterdam (NL), Halifax (Canada) en Bad Soden (Duitsland)  zijn de richtlijnen gepresenteerd en als bijzonder inspirerend ervaren door de aanwezige leerkrachten, coaches, therapeuten en sociaal werkers.