Achtergrond informatie:

Kracht opbouwende communicatie heeft als fundament de oplossingsgerichte benadering. Deze benadering is ontwikkeld door Insoo Kim Berg en Steve de Shazer eind vorige eeuw in de Verenigde Staten als therapievorm bij het Brief Therapy Family Center in Milwaukee. In tegenstelling tot de gebruikelijke ‘probleemgerichte’ therapievormen werkten zij met hun cliënten ‘oplossingsgericht’.

De hulpverlener bevraagt de cliënt zoveel mogelijk richting de oplossing. Het doel van de cliënt moet hiervoor helder in beeld komen. Door samen te zoeken naar gedrag, emoties en gedachten waarbij de cliënt zich goed voelt cq waarover de cliënt zich wél tevreden voelt, ervaart de cliënt zijn/haar kracht. Door de houding en vraagstelling van de hulpverlener komt de hoop in beeld dat deze kracht ingezet kan worden om het doel te bereiken. De hulpverlener stuurt het gesprek door te volgen, ofwel: over de schouder meekijken en wijzen richting kracht en oplossing. De hulpverlener richt zich volledig op het referentiekader, de context van de cliënt waardoor de uiteindelijke oplossingen precies bij de cliënt passen. Door deze benadering wordt weerstand en stilzwijgen bij de cliënt voorkomen alsmede frustratie en irritatie bij cliënt en hulpverlener. De oplossingsgerichte benadering zoals bedoeld door de grondleggers is een respectvolle, toekomstgerichte benadering en is een succesvolle (evidence based) therapievorm gebleken die snel en blijvend effect sorteert.

Kracht opbouwende communicatie zoals deze is ontwikkeld door Ella de Jong heeft als steunpilaren, als pijlers expressievormen (mn beeldende) die de hulpverlener zou willen inzetten om de cliënt de eigen kracht te laten ervaren en/of zich krachtiger te laten voelen. Terwijl de oplossingsgerichte benadering voornamelijk verbaal georiënteerd is, zijn de expressievormen bij de Kracht Opbouwende Communicatie voornamelijk gevoels- en handelingsgericht. De hulpverlener ondersteunt de communicatie mbv expressieve vormen op een zodanige wijze waardoor de cliënt zich krachtiger voelt tov hetgeen hij/zij bereiken wil. Hierdoor kan het beschreven doel sneller bereikt worden en de oplossing meer verinnerlijkt raken. De expressievormen zijn voornamelijk beeldend, echter ook de mogelijkheden van de andere expressievormen zoals drama, dans en muziek worden behandeld.