Doel en opzet:

Leerkrachten wordt geleerd hoe zij een gesprek kunnen aangaan met leerlingen waarbij de leerling zich serieus genomen weet en wil samenwerken met de leerkracht. Doordat de communicatie vruchtbaar verloopt zijn er succesmomenten voor zowel de leerling als de leerkracht aan te wijzen. Dit heeft zijn uitwerking ver buiten het ene gesprek.

Leerkrachten voeren vaak gesprekken met leerlingen die problemen hebben, veroorzaken en/of in de problemen zitten. Kinderen met zorgen en waar zorgen over zijn.

Als communicatie zorgt voor verbinding met de leerling kan er zeer veel bereikt worden. Zonder verbinding liggen weerstand en frustratie op de loer bij leerkrachten en leerlingen.

Veel leerkrachten zoeken naar manieren om de leerlingen te helpen. Meestal is er weinig tijd om persoonlijke gesprekken te voeren. De studiedag leert leerkrachten om in korte tijd goed contact te hebben en samen te werken richting een positief doel voor de leerling. De manier van communiceren berust op de wetenschappelijk bewezen effectieve en efficiënte aanpak van het oplossingsgericht werken. Achtergrond van \'Verbindend communiceren werkt!\' - lkr.

Door de online follow up kan iedere leerkracht tot twee maanden na de studiedag casussen voorleggen aan de trainer om zo zekerder te worden in zijn/haar communicatie met leerlingen.  

Programma "Verbindend communiceren werkt!".

Korte samenvatting:

Aan het eind van de trainingsdag heb je geleerd hoe de benadering van 'verbindende communicatie' werkt en heb je deze uitgeprobeerd en zelf ervaren. Je hebt kennis genomen van de wetenschappelijk verantwoorde theoretische achtergrond van deze aanpak.

Je begrijpt dat verbindende communicatie authenticiteit, wijsheid en creativiteit van de leerkracht vraagt. Je kunt de leerling helpen met een open mind, flexibel en een toegespitst doel. Je hebt een beeld gekregen van de toepasbaarheid van verbindende communicatie bij zeer diverse leerlingen en zeer verschillende doelen. Door middel van korte interventies worden leerlingen geholpen zich (weer) zeker te voelen, vertrouwen en hoop te hebben op positieve veranderingen. Veranderingen die door hen zelf te bewerkstelligen zijn.

Er is veel ruimte voor interactie en er wordt maatwerk geleverd zodra de eerste vraag gesteld is aan/door de deelnemers.

Tot twee maanden na de trainingsdag kan iedere docent online hulp vragen bij casussen.

De studiedag is gevalideerd door Registerleraar.nl

Activiteitennummer: PvbBRg32FX  - 6 RU

 

Uw investering:

1 Dag van 09:30 tot 16:30 uur

€150, -  pp (geen BTW verplichting)

Incompany training.