Achtergrond informatie e-book Solution Focused Mentoring:

De oplossingsgerichte benadering is de pijler van het e-book dat ik geschreven heb. Deze benadering is ontwikkeld door Insoo Kim Berg en Steve de Shazer eind vorige eeuw in de Verenigde Staten als therapievorm bij het Brief Therapy Family Center in Milwaukee. In tegenstelling tot de gebruikelijke ‘probleemgerichte’ therapievormen werkten zij met hun cliënten ‘oplossingsgericht’.

Het oplossingsgericht werken wordt momenteel toegepast in zeer uiteenlopende gebieden en is een 'evidence based' methode gebleken. De aanpak wordt toegepast in het bedrijfsleven, in de zorg, bij justitie en reclassering, bij research en in het onderwijs. Managers, schoolleiders, leerkrachten, politieagenten, onderzoekers, (kinder) coaches, mentoren, verplegenden, artsen en vele, vele anderen hebben de oplossingsgerichte aanpak omarmt. Ook bij het goed functioneren als team, organisatie en bedrijf, inclusief intervisie en supervisie, is de oplossingsgerichte aanpak zeer succesvol gebleken.

Het belang van mentorschap wordt tegenwoordig in zeer uiteenlopende beroepen onderkend. De 'Solution Focused' mentor bevraagt de mentee zoveel mogelijk in de richting van de oplossing. Het doel van de mentee moet hierdoor helder in beeld komen. De houding en vraagstelling van de mentor is hierin cruciaal. 

De mentor richt zich volledig op het referentiekader, de context van de mentee waardoor de uiteindelijke beslissingen precies passend zijn. Omdat de kracht en hulpbronnen van de mentee door de mentee ZELF gezien en benoemd worden zal het mentorschap van langdurige waarde blijken te zijn.  

Het boek (als eerste verschenen in het Engels) wordt oa aanbevolen bij de politie van Gisborn & Hawkes Bay, New Zealand, door Emma Burns.

Reviews:

Bookboon.com :

"This short eBook (35 pages) is well worth a read. I like books that provide a step by step structure for doing something with each step explaining why what is being advocated will work. This book also has a series of exercises to put the process into practice. The book is thought provoking. It uses the metaphor of making dinner when discussing mentoring. I didn't really like the metaphor as it is a bit simplistic but I got the points such as on page 10, the author says... 'When describing a lovely homemade dinner, one seldom tells you what is NOT to be found into that lovely dinner ...' This is to illustrate that negativity is often the starting point in mentoring when sessions focus on the Problem. This is probably unintended so identifying the issue is important. The book proceeds to outline how this can be rectified and certainly meets its aim as per the subtitle of the book ‘to bring out the best in your mentor and yourself’. The concept of scaling is very good! While this book is very good and thought provoking I am not sure I am ready to embrace all elements, particularly Step 2 – Context as discussed in chapter 2. ‘Besides wanting to know all about your Mentee’s goal, you also want to hear her talk about the rest of her life. At least some part of it. What is the context of her goal?’ I accept the value of this point. I also see why this step is so important in the 5 step process (after finishing the entire book). (......) "

Amazon :

"I highly recommend the book Solution Focused Mentoring by Ellen Dejong. Written in an easy to read, cookbook like style, this book guides your Solution Focused interaction with your mentee in a really well organized and practical manner. It gives very easy to apply examples, such as how to ask questions in a Solution Focused way, how to keep the mentee's goal as a priority, and how to keep your mentor attitude Solution Focused.
This book works for me, just like my favorite cooking books, as a quick guide to refresh my memory between mentoring meetings. I can open it and find the "recipe" I need instead of having to browse through hundreds of pages in other Solution Focused therapy or mentoring books."

&

"There are so many solution-focused literature. At first I thought this book would be another one. I mean, I expected this book could be normal, repeating, and boring.

However, this book was quite different actually. The creative and humorous author compared solution focused mentoring to the procedure in cooking a delicious food, and described the procedure as briefly as possible.

If you choose this book, you could taste, hear, smell, touch, see how solution focused mentoring works."

**************************************************************************************************************************