Doel en opzet:

Docenten wordt geleerd hoe zij een gesprek kunnen aangaan met leerlingen waarbij de leerling zich serieus genomen weet en wil samenwerken met de docent. Doordat de communicatie vruchtbaar verloopt zijn er succesmomenten voor zowel de leerling als de docent aan te wijzen. Dit heeft zijn uitwerking ver buiten het ene gesprek.

Mentoren en coaches voeren vaak gesprekken met leerlingen die problemen hebben, veroorzaken en/of in de problemen zitten. Kinderen met zorgen en waar zorgen over zijn.

Als communicatie zorgt voor verbinding met de leerling kan er zeer veel bereikt worden. Zonder verbinding liggen weerstand en frustratie op de loer bij docenten en leerlingen.

Veel (nieuw aangestelde) mentoren zoeken naar manieren om de leerlingen te helpen. Tegenwoordig worden op veel scholen de docenten als coaches aangesteld. Meestal is er per week weinig tijd per leerling om persoonlijke gesprekken te voeren. De studiedag leert docenten om in korte tijd goed contact te hebben en samen te werken richting een positief doel voor de leerling. De manier van communiceren berust op de wetenschappelijk bewezen effectieve en efficiënte aanpak van het oplossingsgericht werken. 

Programma "Verbindend communiceren werkt!".

Door de online follow up kan iedere docent tot twee maanden na de studiedag casussen voorleggen aan de trainer om zo zekerder te worden in zijn/haar communicatie met leerlingen.  

Korte samenvatting:

Aan het eind van de trainingsdag heb je geleerd hoe de benadering van 'verbindende communicatie' werkt en heb je deze uitgeprobeerd en zelf ervaren. Je hebt kennis genomen van de wetenschappelijk verantwoorde theoretische achtergrond van deze aanpak. De communicatie methode "HELP!" wordt gevolgd. Deze methode is ontwikkeld door Ella de Jong. Achtergrond "Verbindend communiceren werkt!"

Je begrijpt dat verbindende communicatie authenticiteit, wijsheid en creativiteit van de coach/mentor vraagt. Je kunt de leerling helpen met een open mind, flexibel en geheel toegespitst zijn/haar doel. Je hebt een beeld gekregen van de toepasbaarheid van verbindende communicatie bij zeer diverse leerlingen en zeer verschillende doelen. Door middel van korte interventies worden leerlingen geholpen zich zekerder te voelen, vertrouwen en hoop te hebben op een positieve verandering. Een verandering die door hen zelf te bewerkstelligen is.

 

Er is veel ruimte voor interactie en er wordt maatwerk geleverd zodra de eerste vraag gesteld is aan/door de deelnemers.

Tot twee maanden na de trainingsdag kan iedere docent online hulp vragen bij casussen.

 

De studiedag is gevalideerd door Registerleraar.nl

Activiteitennummer: OyHKewrToN  - 6 RU

Uw investering:

1 Dag van 09:30 tot 16:30 uur

€150, -  (geen BTW verplichting)

Incompany training